Rešenje enterijera Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu koristi se principima na kojima je zasnovano i arhitektonsko rešenje objekta. Centralni motiv pri konceptualnoj postavci predstavlja pitanje integracije spoljašnjeg prostora sa enterijerom i ostvarivanje fleksibilnosti prostora koja će omogućiti prilagodljivost budućim potrebama institucije čije je objekat sedište. Imajući u vidu društveni značaj objekta, pitanje izbora materijala bilo je takođe od velikog značaja.

Autori