Protective Islands

Protective Island je eksperiment. Razmatrajući MacroInteriors kao Protective Islands , u našem radu želeli smo da napravimo inverziju, i da pokušamo da stvorimo Protective Island u eksterijeru koji je koncipiran kao enterijer. Eksperiment je prikazan na primeru predloga rešenja Trga Republike u Be - ogradu (segment predloga konkursnog rešenja) gde Protective Island predstavlja prostor definisan ze - lenim “krovom” i “tepihom”.

Autori