MIXED-USE CHALLENGE 2021 Studio 02A 

Stanovanje za savremeni grad 

Hibridni objekti su uvek mesta nepredviđenih relacija ali i koegzistencije, u kojima je moguće istovremeno slobodno delovanje određene grupe iii pojedinca bez sprečavanja druge grupe za ispunjenjem i zadovoljavanjem sopstvenih interesa. Uloga hibridnih objekata kao medijatora koji omogućava blizinu i kontakt različitih interesnih sfera, a mnogo manje jedan isti prostor namenjen svima, cini ove arhitektonske forme idealnim mestom za komunikaciju i međusobno prilagođavanje javnog domena grada i privatnog domena stana. Transformabilna priroda, sposobnost prilagođavanja potrebama jednog od domena iii sposobnost prihvatanja promene stanja i prirode unutar samog domena, cini ove arhitektonske forme podsticajnim delom višeslojne, višeznačne gradske matrice u kojoj nastaju. Upravo u poslednjem se ogleda vrednost izloženih projekata nastalih u okviru predmeta „Stanovanje za savremeni grad“ koji se realizovao u okviru Master akademskih studija Arhitektura (modul: Arhitektonsko projektovanje) u školskoj 2020/21 godini pod mentorstvom doc dr Sase Medić i prof. dr Ivane Miškeljin. Šest projekata, na dve pažljivo odabrane lokacije, predstavljaju nadogradnju sredine u kojoj nastaju. Sve projekte odlikuje ideja da se preklapanjem i povezivanjem funkcija unutar objekta, stvore prostori u kojima različiti korisnici ulaze u specifične odnose i relacije, obezbeđujući višestruke načine korišćenja. Upravo, poslednje, predstavlja preduslov za stvaranje protivrečnosti i višeznačnosti, kao odlika svake gradske sredine. Programska i formalna raznovrsnost radova govori o jasnoj intenciji autora da se stvore prostori koje odlikuje sposobnost generisanja dodatnih, novih relacija i odnosa u gradu, uz poštovanje, sposobnost delovanja i prilagođavanja urbanom tkivu u kojem nastaju. Svi projekti dosledno sprovode ideju o „hibridu“ kao medijatoru, interfejsu različitih uticaja i interesa, mestom za neočekivane, nepredviđene odnose, mestom koegzistencije, o strukturi koja „je jedinstvena kreacija, bez prethodnog modela“[1],uzora, osim ideje o neophodnosti da se obezbedi okvir za delovanje taktika svakodnevnice.

[1] Mozas, J.: This is a Hybrid u Fernandez Per, A., Mozas, J. (ed.): Hybrids II , Low- Rise Mixed -Use Buildings, a+t, No.32, 2008, str. 23 

dr Igor Maraš, vanredni profesor, Fakultet tehnickih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

 

MIXED-USE CHALLENGE 2021 Studio 02A – Stanovanje za savremeni grad

Katalog izložbe 2021. Digitalna galerija Kabineta 505, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

7-18. jula. 2021.

Urednici kataloga:

dr Saša Medić, docent, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

dr Ivana Miškeljin, vanredni profesor, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Recenzija:

dr Igor Maraš, vanredni profesor, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Grafički dizajn kataloga:

dr Saša Medić, docent, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Izdavač:

Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Digitalni katalog izložbe