Perfect Vision

Namena:

Specijalizovana optička radnja – Perfect Vision

Lokacija:

Subotica

Godina i mesec izvođenja:

mart 2021.

Autori:

Albert Topić

Olivera Miljković