O nama

Kabinet505

Strategies & Objects

Kabinet505/Strategies&Objects je naziv autorske grupe profesionalaca iz oblasti arhitekture, dizajna, vizuelnih umetnosti, računarstva i automatike, koja zajednički nastupa od 2007. godine, a okupljena je oko prostorije sa brojem 505 na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka.

Od 2007. godine, izradili su značajan broj arhitektonskih i projekata enterijera, arhitektonsko/urbanističkih konkursa, istraživanja, studija i publikacija.

Rezultate kontinuirano prikazuju u okviru samostalnih i grupnih izložbi, kao i u okviru naučnih konferencija i časopisa.

Grupa se bavi transdisciplinarnim arhitektonskim istraživanjima formalizovanim u obliku strategija i objekata i tokom godina je sarađivala sa velikim brojem koautora. Pojedini članovi grupe, takođe, grade paralelno svoje karijere u naučnoj i umetničkoj zajednici.

Kabinet505

Strategies & Objects

Kabinet505/Strategies&Objects je naziv autorske grupe profesionalaca iz oblasti arhitekture, dizajna, vizuelnih umetnosti, računarstva i automatike, koja zajednički nastupa od 2007. godine, a okupljena je oko prostorije sa brojem 505 na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka.

Od 2007. godine, izradili su značajan broj arhitektonskih i projekata enterijera, arhitektonsko/urbanističkih konkursa, istraživanja, studija i publikacija.

Rezultate kontinuirano prikazuju u okviru samostalnih i grupnih izložbi, kao i u okviru naučnih konferencija i časopisa.

Grupa se bavi transdisciplinarnim arhitektonskim istraživanjima formalizovanim u obliku strategija i objekata i tokom godina je sarađivala sa velikim brojem koautora. Pojedini članovi grupe, takođe, grade paralelno svoje karijere u naučnoj i umetničkoj zajednici.