DOKTORSKE DISERTACIJE

Autor: Jelena Despotović
Mentori: Jelena Atanacković Jeličić i Milan Rapaić
U toku….

Autor: Bojana Pašajlić
Mentori: Jelena Atanacković Jeličić i Vladimir Barović
Fakultet tehničkih nauka, jun 2020.

Autor: Saša Medić
Mentori: Jelena Atanacković Jeličić i Milan Rapaić
Fakultet tehničkih nauka, jun 2020.

Autor: Jelena Jolović
Mentor: Jelena Atanacković Jeličić
Fakultet tehničkih nauka, januar 2020.

Prilog razvoju metoda arhitektonskog projektovanja školskih zgrada

Autor: Dejan Ecet
Mentori: Jelena Atanacković Jeličić i Milan Rapaić
Fakultet tehničkih nauka, maj 2019.

Model korisničkog vrednovanja prostornih karakteristika stana

Autor: Ivana Brkanić
Mentor: Jelena Atanacković Jeličić
Fakultet tehničkih nauka, maj 2018.

Dizajn strategija hotela kao rezultat potreba korisnika

Autor: Monika Štiklica
Mentor: Jelena Atanacković Jeličić
Fakultet tehničkih nauka, maj 2015.

Konzumerizam i arhitektonski narativi u modernom enterijeru na kraju XX i početku XXI veka

Autor: Marko Todorov
Mentor: Jelena Atanacković Jeličić
Fakultet tehničkih nauka, septembar 2014.

Transformacije gradskog bloka i tranzicioni prostori u XX i početkom XXI veka – ideali i ideje o gradu

Autor: Igor Maraš
Mentor: Nađa Kurtović Folić
Fakultet tehničkih nauka, septembar  2014.

Pluralizam arhitektonskih identiteta na prelazu iz XX u XXI vek

Autor: Ivana Miškeljin
Mentor: Jelena Atanacković Jeličić
Fakultet tehničkih nauka, januar  2013.

Razvoj i transformacije arhitekture školskih zgrada u Vojvodini od 18. veka do 2005. godine

Autor: Jelena Atanacković Jeličić
Mentor: Nađa Kurtović Folić
Fakultet tehničkih nauka, septembar  2007.