DE_SEID 2020/2021 

Master modul dizajn enterijera / Savremeni enterijer i dizajn

DE_SEID 2020/2021 

Master modul dizajn enterijera / Savremeni enterijer i dizajn

Katalog izložbe 2021. Digitalna galerija Kabineta 505, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Urednici kataloga:

dr Saša Medić, docent, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Radomir Kojić, docent, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Recenzija:

dr Dejan Ecet, docent, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Grafički dizajn kataloga:

Radomir Kojić, docent, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Izdavač:

Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Digitalni katalog izložbe

ISBN 978-86-6022-349-6

Salonski stan ili kolokvijalno rečeno salonac je termin koji opisuje autentičan stambeni prostor sa karakterističnom prostorno- funkcionalnom organizacijom. Termin se vezuje za reprezentativne stanove koji su građeni u okviru višeporodičnih stambenih objekata između dva svetska rata u Srbiji. Kako su ovakvi objekti bili namenjeni bogatim trgovcima i činovnicima, u projektovanju se posebna pažnja poklanjala dekorisanju fasade, materijalizaciji i prostorno- funkcionalnim karakteristikama pa se reprezentativni karakter ovakvih objekata ogledao u gotovo svim arhitektonskim elementima.

Upravo zbog svojih reprezentativnih karakteristika je ovaj tip stambenih objekata odoleo zahtevima savremenog društva ali i postavio nove izazove pred projektante kojima je danas uloga, između ostalog, da prilagode ove stambene prostore novim korisnicima pa i Koktel baru, što je bila konkretno tema koju su master studenti istražili u okviru projektnog zadatka na predmetu Savremeni enterijer i dizajn.

Rezultat ovog istraživanja je prikazan na izložbi DE_SEID 2020/2021 koju čini 13 projekata u kojima je na različite načine deo stambenog prostora „salonskog stana“ transformisan u atraktivan prostor Koktel bara. U prikazanim projektima je više nego očigledan visoki stepen tehničke i tehnološke razrade, a nivo razrade projekata prevazilazi idejno rešenje, već pripada grupi visoko razrađenih projekata. Posebno u segmentu razrade radnog mesta barmena sa svom potrebnom podrškom koju čini neophodna tehnika i servisni prostori. Uprkos složenom tehničko-tehnološkom procesu nije izostala atraktivnost koja ocrtava savremeni duh vremena u diverzitetu savremene mešavine klasičnih materijala i tehnologije. Nakon analize projekata prikazanih na izložbi možemo zaključiti da je salonac, prevashodno namenjen stanarima, dobio novog korisnika- Koktel bar.

dr Dejan Ecet, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Ovde možete preuzeti katalog u PDF formatu:

DE_SEID 2020/2021 katalog izlozbe.pdf