ORGANELE 

SISTEM MONTAŽNIH KUĆA U PRIRODI

ORGANELE

SISTEM MONTAŽNIH KUĆA U PRIRODI

Katalog izložbe

Digitalna galerija Kabineta 505

Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

7-21. jul 2021.

UREDNIK KATALOGA

dr Ivana Miškeljin, vanredni profesor, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

RECENZIJA

dr Milena Krklješ, vanredni profesor, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

GRAFIČKI DIZAJN KATALOGA

Albert Topić, asistent master, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

dr Ivana Miškeljin, vanredni profesor, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

IZDAVAČ

Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija

ELEKTRONSKI IZVOR

ORGANIZACIJA IZLOŽBE

Kabinet 505, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

ISBN

978-86-6022-350-2

Projekat za malu kuću u prirodi predstavlja projektantski odgovor autorskog tima koji čine  dr  Jelena Atanacković Jeličić, dr Ecet Dejan, Radomir Kojić, dr Ivana Miškeljin, dr  Maraš Igor  i Albert Topić,  na konkurs čija je tema definisana u toku pandemije virusa Korona i koja je postavila drugačije okvire savremenog rada i stanovanja u izmenjenim uslovima, te aktuelizovala život u prirodi kao novu potrebu i težnju posebno stanovništva velikih gradova. Samim tim i projekat montažne kuće male kvadrature predstavlja izuzetno atraktivno rešenje za potrebe korisnika u današnjem vremenu.

Projektnim programom definisana je potreba potencijalnih korisnika za skladnom i funkcionalnom organizacijom prostora, te sa tehnološki napredno opremljenim objektom, visokih ekoloških principa za potrebe privremenog boravka u prirodi. Ovakav izazovan zadatak, autorski tim je uspešno realizovao kroz projekat male kuće u prirodi, koji u svemu odlikuju najviši kvaliteti kako funkcionalnog, tako i tehnološkog i estetskog aspekta prikazanog rešenja.

Ideja autora donosi adaptibilan i modularan objekat ostvaren kroz osnovni volumen površine 33.21 m2 (u dve etaže) i više vrsta dopunskih jedinica površine 11.52 m2, koje mogu biti dodatne spavaće ili radne sobe, čime je ostvarena prilagodljivost različitim funkcionalnim zahtevima, ali i mogućnost evolutivne nadogradnje kroz vreme; zatim kroz funkcionalno/kompoziciono rešenje koje čini osnovna i jedna ili više pomoćnih jedinica povezanih korišćenjem algoritma koji je kreiran za ovu priliku i koji je omogućio prikaz čak 2400 varijanti koje se lako prilagođavaju lokaciji i specifičnim potrebama korisnika; kao i kroz modul 60×60 cm, koji je primenjen kako kod osnovnih, tako i kod dopunskih jedinica. U okviru ovakvog rešenja, osmišljeni su svi potrebni sadržaji boravka (kuhinja, toalet, tuš kabina i dnevni boravak, spavaće sobe), koji su vešto organizovani kako bi se mala površina prostora što funkcionalnije iskoristila. Posebnu vrednost projekta predstavlja samoodrživost jedinica realizovana kroz rešenja sistema za skupljanje kišnice, prečišćivač vode, te baterije u podzemnoj, tehničkoj etaži i fotonaponske ćelije na krovu. Jednostavnosti rešenja i izgradnje doprinosi jasna konstrukcija osnovne i dopunskih jedinica koja se sastoji od čeličnih poluprefabrikovanih ramova, povezanih podužnim gredama. Estetski izraz tima naglašen je primenom aluminijumskog fasadnog sistema sa staklo paketima visokih termoizolacionih svojstava ili obloga od aluminijumskih kompozitnih ploča sa termopunjenjem.

Kombinujući sve navedene projektantske ideje, postignuto je rešenje koje osim funkcionalnih ima i visoke estetske vrednosti, a istovremeno je tehnički napredno i prilagodljivo za bilo koju lokaciju prirodnog okruženja u Srbiji ili regionu. Time je potencijalnom klijentu i investitoru u potpunosti pružena mogućnost savremenog načina života i poslovanja u okvirima vrhunskog arhitektonskog rešenja, te  maksimalni standard u pogledu oblikovanja, materijala, opreme i detalja.

 

dr Milena Krklješ, vanredni profesor, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Ovde možete preuzeti katalog u PDF formatu:

ORGANELE: SISTEM MONTAŽNIH KUĆA U PRIRODI.pdf