MIXED-USE CHALLENGE 2022

Studio 02A – Stanovanje za savremeni grad
Katalog izložbe
05. 07.2022. – 25.07.2022.

MIXED-USE CHALLENGE 2022

Studio 02A – Stanovanje za savremeni grad

Katalog izložbe

2022.

Digitalna galerija Kabineta 505, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

5-25. jul 2022.

Urednici kataloga:

dr Saša Medić, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

dr Ivana Miškeljin, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Recenzije:

dr Igor Maraš, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Radomir Kojić, docent iz polja umetnosti, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Grafički dizajn kataloga:

dr Saša Medić, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Izdavač |  digitalni katalog izložbe

Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Republika Srbija

Ovde možete preuzeti katalog u PDF formatu:

MIXED-USE CHALLENGE 2022.pdf