СТИЛОВИ У ЕНТЕРИЈЕРУ 2021 и 2022

Каталог изложбе
12.07.2022. – 26.07.2022.

СТИЛОВИ У ЕНТЕРИЈЕРУ 2021 и 2022

Каталог изложбе

Дигитална галерија Кабинета 505
kabinet505.ftn.uns.ac.rs

1 2 – 2 6 . ј у л 2 0 2 2 .

УВОД

др Ивана Мишкељин
ванредни професор, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

УРЕДНИЦИ КАТАЛОГА

др Марко Тодоров
ванредни професор, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
др Ивана Мишкељин
ванредни професор, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

РЕЦЕНЗИЈЕ

др Ксенија Пантовић, научни сарадник, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Радомир Којић, доцент из поља уметности, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

ИЗДАВАЧ | ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОР

Департман за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука, Нови Сад, Република Србија

Ovde možete preuzeti katalog u PDF formatu:

STILOVI U ENTERIJERU 2021 2022.pdf