EFuAP 1

Estetička funkcija u arhitektonskom projektovanju / 2022
Katalog izložbe
14-31. jul 2022.

Uvod:

dr Ivana Miškeljin, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

 

Urednici kataloga:

Petar Mirković, docent iz polja umetnosti, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

dr Ivana Miškeljin, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

 

Recenzije:

dr Marko Todorov, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

dr Dimitrije Nikolić, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

 

Grafički dizajn kataloga

Petar Mirković, docent iz polja umetnosti, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

 

Izdavač | Elektronski katalog izložbe

Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Republika Srbija

 

ELEKTRONSKI IZVOR:

kabinet505.ftn.uns.ac.rs

 

ISBN 978-86-6022-446-2

Ovde možete preuzeti katalog u PDF formatu:

EFuAP 1.pdf