STITPNAUID: 2020-2021

SAVREMENE TEORIJE I TEHNOLOGIJE PRIMENJENE NA ARHITEKTURU URBANIZAM I DIZAJN

STITPNAUID: 2020-2021

KATALOG IZLOŽBE

DIGITALNA GALERIJA: kabinet505.ftn.uns.ac.rs

OD 01.SEPTEMBRA 2021.  –  DO 30.SEPTEMBRA 2021.


RECENZIJE:

RADOMIR KOJIĆ, docent

dr MARKO TODOROV,  vanr.prof.


KUSTOSKI TIM:

dr JELENA ATANACKOVIĆ JELIČIĆ, prof.

dr DEJAN ECET, doc.

dr SAŠA MEDIĆ, doc.

ALBERT TOPIĆ, mast.inž.arh.


IZDAVAČ:

Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad


GODINA:

2021.


GRAFIČKI DIZAJN KATALOGA:

ALBERT TOPIĆ, mast.inž.arh.


DIZAJN NASLOVNE STRANICE:

ALBERT TOPIĆ, mast.inž.arh.


ISBN 978-86-6022-353-3