DIGITALNA GALERIJA

Izložba: ARHITEKTONSKA LABORATORIJA 2.0

Departman za arhitekturu i urbanizam
Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Novom Sadu

Paviljon i Centralni hol Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, dr Zorana Đinđića 1

16-20. decembar 2019.