DIGITALNA GALERIJA

AP3: Arhitektonsko projektovanje 3

AP3: Arhitektonsko projektovanje 3

Digitalna galerija
20. april– 20. maja. 2021.

ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 3 – UVOD

Projekti prikazani u okviru izložbe „ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 3“ predstavljaju rezultat rada studenata 4. godine Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu u sklopu predmeta Arhitektonsko projektovanje 3 školske 2020/21. godine. Razvoj pandemije koronavirusa je uticao na gotovo svaki aspekt života ljudi na globalnom nivou i nedvosmisleno otvorio pitanja koja se odnose na uspostavljene životne stilove bez obzira na geografsku i kulturološku pripadnost. Kako građena sredina predstavlja prostor u kom se odvija najveći deo ljudskih aktivnosti, a koje su sa nastankom pandemije morale da promene svoj oblik, nastavni tim predmeta Arhitektonsko projektovanje 3 je odlučio da ovogodišnju temu usmeri ka promišljanju uticaja pandemije na projektantsku praksu. Osnovno pitanje koje je postavljeno je  na koji način i kojim alatima je moguće oblikovati prostor kako bi se  očuvala bezbednost korisnika  ,  ali ujedno i  očuvao karakter aktivnosti koje se u datom prostoru odvijaju?

Izložba obuhvata ukupno 20 studentskih projekata koji odgovaraju na zadatu temu kroz organizaciju 5 različitih programa: hotel, cineplex,  sportski objekat, diskoteku i spa centar. Svaka od navedenih tipologija podrazumeva kompleksne i međuzavisne prostorne odnose čije je rešavanje poseban izazov u kontekstu neophodnosti fizičkog distanciranja korisnika. Analizom radova prikazanih u okviru izložbe „ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 3“ se mogu uočiti različiti pristupi ka promišljanju složenosti arhitektonskog oblikovanja u doba pandemije, čemu u prilog govori i širok spektar funkcionalno i vizuelno drugačijih rešenja. Pitanje  kako će izgledati arhitektura u budućnosti  je pitanje na koje ne postoji odgovor, ipak, ono što se sa velikom sigurnošću može zaključiti jeste da upravo  sadašnjost  utiče na formiranje arhitekture koja će u jednom trenutku biti realan okvir za veliki broj ljudskih aktivnosti. Cilj da se arhitektura kao disciplina što brže prilagođava budućim izazovima svakako može biti ostvaren konstantnim promišljanjem onih trenutnih , a rezultati eksperimenata, od kojih je jedan i izložba „ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE 3“, predstavljaju korak bliže tom cilju.

dr Saša Medić, docent

Izložbu možete pogledati na stranici: AP3: Arhitektonsko projektovanje 3