DIGITALNA GALERIJA

Međunarodna izložba “NOW SADA / Teaching by Design”

Departman za arhitekturu i urbanizam
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

08.12.2011 – 26.12.2011.

Katalog izložbe.pdf