PROJEKTI

Centralna zgrada Univerziteta u Novom Sadu

Centralna zgrada Univerziteta u Novom Sadu

Izgradnjom centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu kompleks univerzitetskog kampusa u Novom Sadu zaokružuje se kao celina. Skelet objekta izveden je devedesetih godina dvadesetog veka, prema prvobitnom projektu koje je izradilo preduzeće “Plan”. Autorski tim sa Departmana za arhitekturu i urbanizam nasleđuje ovu strukturu i na napuštenom armiranobetonskom skeletu razvija jedno novo programsko i oblikovno rešenje, primereno duhu vremena u kome nastaje i društvenom značaju koji sedište Univerziteta ima. Novoprojektovano rešenje Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu je zasnovano na integraciji sa prirodnim okruženjem, primeni savremenih arhitektonskih tehnologija i fleksibilnosti unutrašnjih prostora.<br><br> Autori</p><br><br>

 

Building / Objekat: Centralna zgrada Univerziteta

Location / Lokacija: Novi Sad

Designed / Projektovano: 2008.

Year of construction / Realizacija: 2011-2013.

Awards / Nagrade: SPECIJALNO PRIZNANJE (NAGRADA SALONA) 19. SALONA ARHITEKTURE ZA 2013. GODINU U NOVOM SADU

Team of authors / Autorski tim:

Igor Maraš
Jelena Atanacković Jeličić
Milica Kostreš
Marija Dorić
Marko Todorov
Darko Reba