PROJEKTI

2GOOD 2B TRUE

Osnovni pristup u rešavanju prostorne celine zasniva se na stvaranju specifične atmosfere upotrebom svetla i materijala poput opeke, čelika i drveta.

Location / Lokacija: Novi Sad

Designed / Projektovano: 2015.

Team of authors / Autorski tim:

Jelena Atanacković Jeličić
Jelena Despotović
Saša Medić
Stanislav Grgić