PROJEKTI

Apart hotel (asistentski dom) u Novom Sadu

Location / Lokacija: Novi Sad

Designed / Projektovano: 2015.

Team of authors / Autorski tim:

Jelena Atanackovic Jeličić
Jelena Despotović
Igor Maraš
Saša Medić
Milenko Radović
Marko Todorov