PROJEKTI

Onylite

Location / Lokacija: Novi Sad

Designed / Projektovano: 2015.

Year of construction / Realizacija: 2015

Team of authors / Autorski tim:

Jelena Atanacković Jeličić
Bojan Baljak
Stanislav grgić
Radomir Kojić