DIGITALNA GALERIJA

Laboratorija prostora

Departman za arhitekturu i urbanizam
Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Novom Sadu

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

22.12.2016 – 20.01.2016.

Katalog izložbe.pdf