PROJEKTI

International graphic design competition to design perfume line

Location / Lokacija: Novi Sad
Designed / Godina projektovanja: 2017

Team of authors / Autorski tim:

Jelena Atanacković Jeličić
Dejan Ecet
Radomir Kojić