PROJEKTI

Istraživački centar “Milutin Milanković”

Location / Lokacija: Stari Slankamen
Designed / Godina projektovanja: 2017

Team of authors / Autorski tim:

Jelena Atanacković Jeličić
Dejan Ecet
Radomir Kojić
Igor Maraš
Ivana Miškeljin