DIGITALNA GALERIJA

Izložba MAPA 10

Departman za arhitekturu i urbanizam
Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Novom Sadu

Izdavač / Fakultet tehničkih nauka

2018.

Uvod

Međunarodna izložba „Mapa 10“ objedinjuje deset projekata koji pripadaju polju arhitektonskog projektovanja, projektovanja enterijera ili industrijskog dizajna, nastalih u periodu od 2015-2018. godine. Prikazani arhitektonski projekti predstavljaju savremene pristupe projektovanju prostora javne namene. Ideja je prikazivanje različitih tema i mapiranje različitih procesa u projektovanju.
International Exhibition “Map 10” brings together ten projects belonging to the field of architectural design, interior design or industrial design, which occurred in the period from 2015 to 2018. Architectural projects represent contemporary approaches to the design of the space for public use. The idea is to display different themes and mapping difference process in the design.

Autori

Katalog izložbe.pdf