DIGITALNA GALERIJA

Izložba studentskih radova iz oblasti enterijera „15+15“

 

 

 

Pregled studentskih radova sa Departmana za arhitekturu i urbanizam
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

***

Naslov rada: Salaš 137
Autor: Albert Topić
Predmet: Projektovanje enterijera 2 , VIII semestar, Osnovne akademske studije
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2018.


***

Naslov rada: POP-UP prodavnica
Autori: Marina Damjanović / Tijana Gnidić / Stefan Vujić
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: Savremeni enterijer i dizajn , IX semestar, Master akademske studije


***

Naslov rada: Prodavnica čokolade
Autor: Kristijan Knežević
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: Projektovanje enterijera 2 , VIII semestar, Osnovne akademske studije


***

Naslov rada: CO-WORKING SPACE
Autor: Fatljind Čolaku
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: Projektovanje enterijera 2 , VIII semestar, Osnovne akademske studije

 

 

 ***

Naslov rada: Projekat enterijerske stolice
Autor: Aleksandra  Joksimović
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: Mobilijar, VIII semestar, X semester, Master akademske studije

 

***

Naslov rada: Concept store
Autor: Nikola Horvat
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: Savremeni enterijer i dizajn , IX semestar, Master akademske studije

 

***

Naslov rada: Concept store
Autor: Aleksandra  Joksimović
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: Savremeni enterijer i dizajn , IX semestar, Master akademske studije

***

Naslov rada: Stambena jedinica
Autor: Stefan Vujić
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: Arhitektonska kompozicija u enterijeru , IX semestar, Master akademske studije

 

***

Naslov rada: Prodavnica čokolade
Autor: Fatljind Čolaku
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: Projektovanje enterijera 2 , VIII semestar, Osnovne akademske studije

 

***

Naslov rada: Stambena jedinica
Autor: Dunja Dedić
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: Arhitektonska kompozicija u enterijeru , IX semestar, Master akademske studije

 

***

Naslov rada: Stambena jedinica
Autor: Marko Mihajlović
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: Projektovanje enterijera , IX semestar, Master akademske studije

 

***

Naslov rada: Kupatilo / Kuhinja
Autor: Ilija Lazić
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: Projektovanje enterijera 1 , VI semestar, Osnovne akademske studije

 

***

Naslov rada: Kupatilo
Autori: Katarina Koledin / Iva Pejčić
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: Projektovanje enterijera 1 , VI semestar, Osnovne akademske studije

 

***

Naslov rada: Kupatilo
Autori: Ivan Labović / Katarina Garovnikov
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: Projektovanje enterijera 1 , VI semestar, Osnovne akademske studije

 

***

Naslov rada: Kupatilo / Kuhinja
Autori: Darija Bogojević / Sara Krnjajić
Departamana za arhitekturu i urbanizam, 2019.
Predmet: rojektovanje enterijera 1 , VI semestar, Osnovne akademske studije