PROJEKTI

Trg Republike sa Ribljom pijacom (konkursni rad)

Arhitektonsko – urbanisticko rešenje predstavlja strukturu koja je presecena linearnim potezom – pešackom ulicom u pravcu istok – zapad. Probijanjem pešacke ulice formira se vizura na Sabornu crkvu Svetog Georgija koja dominira prostorom, Zelenim trgom. Pešacka ulica povezuje novoformirani Zeleni trg sa ulicom Miloša Bajica koja izbija na Dunavski kej. Zasecanjem strukture linearnim potezom formirane su celine s razlicitim sadržajima. Sa jedne strane novoformirane pešacke ulice predviđena je zelena pijaca, a sa druge strane je predviđena tržnica sa lokalima. Zeleni trg predstavlja deo mreže javnih uređenih površina gradskog centra. Gimnazijska ulica povezuje glavne pešacke ulice sa Trgom Republike tj. Zelenim trgom. Dominantni objekat na trgu je zgrada kulturno informativnog centra. Preplitanjem strukture, integrisanjem zelenila u objekat i prelaskom površine (trga) u volumen (objekta), naglašen je atrijum koji posetioca uvodi u prostor foajea kulturno informativnog centra. Foaje predstavlja vezu između trga i javne podzemne garaže.

Location / Lokacija: Novi Sad

Designed / Projektovano: 2007

Awards / Nagrade: Third prize at International architecture and urban design competition / Treća nagrada na međunarodnom arhitektonsko-urbanistickom konkursu

Team of authors / Autorski tim:

Ivana Miškeljin
Bojana Miškeljin
Marko Todorov