PROJEKTI

Objekat predškolske ustanove u Novom Sadu (ulica Antona Urbana)

Projektovani objekat predstavlja aneks postojećeg kompleksa predškolske ustanove u novosadskom naselju Satelit. Kontekst u kojem se objekat
nalazi tipičan je urbani pejsaž radničkih naselja građenih šezdesetih godina dvadesetog veka na području bivše Jugoslavije. Gusto zelenilo kojim je
parcela izolovana od okruženja, poslužilo je kao paspartu za novoprojektovani objekat, postavljen tako da se sagledava pre u kontekstu zelenila nego
postojećeg kompleksa. Jednostavan i snažan volumen bele boje upotpunjen je precizno rešenim detaljima.

Autori

Location / Lokacija: Subotica

Designed / Projektovano: 2009

Year of construction / Realizacija: 2010.

Awards / Nagrade: Awarded design at the Annual architecture exhibition in Novi Sad for best realized building in year 2010.
Nagrada Salona arhitekture u Novom Sadu za najbolji izvedeni objekat u 2010.

Team of authors / Autorski tim:

Igor Maraš
Ivana Miškeljin
Marko Todorov