PROJEKTI

Muzej savremene umetnosti Vojvodine (konkursni rad)

Muzej Savremene umetnosti Vojvodine je koncipiran istovremeno kao urbani prostor i kao „događaj“. Ideja je podržana kroz opnu, sadržaje za medijske događaje, ali najviše kroz nove prostorne odnose koji su formirani pokretanjem terena. Na kognitivnom nivou „brdo“ teži stvaranju osecaja dogadjaja kod korisnika i na ta nacin ih „poziva“ u objekat. Na funkcionalnom nivou brdo povezuje objekat sa okruženjem, istovremeno otvarajuci vizure ka reci i parku.

Autori

Location / Lokacija: Novi Sad

Designed / Projektovano: 2009

Awards / Nagrade:  Mention at International architecture and urban design competition / Otkup na međunarodnom arhitektonsko-urbanistickom konkursu

Team of authors / Autorski tim:

Jelena Atanacković Jeličić
Stanislav Grgic
Emir Hadžiahmetovic
Ivana Miškeljin
Bojana Miškeljin Bojana
Marko Todorov