DIGITALNA GALERIJA

Međunarodna izložba “ENDLESS PAPER”

JA Joubert Architecture Rotterdam / Katedra za arhitekturu i urbanizam
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

06.06.2013 – 24.06.2013.

 

Katalog izložbe.pdf