DIGITALNA GALERIJA

2xBGx505

Departman za arhitekturu i urbanizam
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

Galerija Đura Kojić, Novi Sad

20.04.2015 – 04.05.2015.

Katalog izložbe.pdf