PROJEKTI

Višeporodično stanovanje u Novom Sadu

Location / Lokacija: Novi Sad

Designed / Projektovano: 2012.

Team of authors / Autorski tim:

Jelena Atanacković Jeličić
Dejan Ecet
Radomir Kojić
Tihomir Janjuševic
Igor Maraš
Ivana Miškeljin
Marko Todorov