DIGITALNA GALERIJA

4xRTVx505

Departman za arhitekturu i urbanizam
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

Galerija Đura Kojić, Novi Sad

decembar 2014 – januar 2015.

Katalog izložbe.pdf