PROJEKTI

Idejno rešenje paviljona u sklopu OŠ ˝Marija Trandafil˝, Veternik

Building / Objekat: Paviljon

Location / Lokacija: Veternik

Designed / Projektovano: 2014.

Team of authors / Autorski tim:

Jelena Atanacković Jeličić
Nikola Crevar
Tatjana Šolević