Muzej Savremene umetnosti Vojvodine je koncipiran istovremeno kao urbani prostor i kao „događaj“. Ideja je podržana kroz opnu, sadržaje za medijske događaje, ali najviše kroz nove prostorne odnose koji su formirani pokretanjem terena. Na kognitivnom nivou „brdo“ teži stvaranju osecaja dogadjaja kod korisnika i na ta nacin ih „poziva“ u objekat. Na funkcionalnom nivou brdo povezuje objekat sa okruženjem, istovremeno otvarajuci vizure ka reci i parku.

Autori