Osnovni pristup u rešavanju prostorne celine zasniva se na stvaranju specifične atmosfere upotrebom svetla i materijala poput opeke, čelika i drveta.

Autori