Jelena Atanacković Jeličić

Dr Jelenа Atаnаcković Jeličić je redovni profesor na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku disertаciju pod nаslovom „Rаzvoj i trаnsformаcije аrhitekture školskih zgrаdа u Vojvodini od 18. vekа do 2005. godine“ odbrаnilа je u mаju 2007. godine na istom fakultetu. Kаo nаstаvnik, vodi znаtаn broj predmetа nа osnovnim, mаster i doktorskim studijаmа, pretežno se bаveći savremenim teorijama i tehnologijama primenjenim na аrhitektonsko projektovаnje i enterijer.


Igor Maraš

Igor Maraš je rođen 17.09.1974. godine u Novom Sadu. Zvanje diplomiranog inženjera arhitekture stekao 2002. godine na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Od 2003. godine do danas učestvuje u nastavi na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka na velikom broju predmeta iz oblasti arhitekture i urbanizma na osnovnim i master akademskim studijama. Autor je i koautor velikog broja naučnih radova iz oblasti arhitektonskog-urbanističkog projektovanja, planiranja i teorije objavljenih u časopisima i naučnim monografijama međunarodnog i nacionalnog značaja i predstavljenih na konferencijama u zemlji i inostranstvu.
Nagrađivan je na značajnom broju međunarodnih i nacionalnih arhitektonsko-urbanističkih konkursa. Takođe, kontinuirano učestvuje na nacionalnim i međunarodnim selektovanim stručnim izložbama. Kao deo tima Fakulteta tehničkih nauka obavlja poslove stručnog nadzora u izvođenju velikog broja objekata od javnog značaja. Od 2002. godine učestvuje u izradi projekata i studija kao član autorskih timova i odgovorni projektant, u projektnom birou „Projekting“, a kasnije kao deo projektantskih timova Fakulteta tehničkih nauka. Kao najznačajnije projekte treba istaći projekat objekta i enterijera Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu ( objekat nagrađen Specijalnom nagradom na Salonu arhitekture u Novom Sadu 2014. godine) i projekat aneksa predškolske ustanove Radosno detinjstvo u ulici Antona Urbana u Novom Sadu ( objekat nagrađen na Salonu arhitekture u Novom Sadu 2010 u kategoriji najbolja arhitektonska realizacija).


Ivana Miškeljin

Ivana Miškeljin je rođena u Zrenjaninu, 1982. godine. Završila je integrisane osnovne i diplomske akademske - master studije na Odseku za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (2001 - 2006). Doktorirala je na istom odseku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u januaru 2014. godine.
Profesionalno iskustvo sticala je u birou za unutrašnju arhitekturu u Novom Sadu. Učestvovala je u nastavi na Odseku za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, u svojstvu demonstratora (u školskim godinama 2006/2007. i 2007/2008.), saradnika u nastavi (u školskim 2008/2009. i 2009/2010.) i asistenta (2010/2011, 2012-2013 i 2013/2014) Katedre za arhitekturu i urbanizam. Od juna 2014. godine učestvuje u nastavi u svojstvu docenta na istoj katedri.
Nagrađivana je na nekoliko internacionalnih konkursa iz oblasti arhitekture. Učestvovala je u projektovanju većeg broja objekata i prostora koji su prikazani na različitim izložbama međunarodnog i nacionalnog karaktera.


Marko Todorov

Marko Todorov je rođen 1979. godine u Novom Sadu. Diplomu inženjera arhitekture stekao je na Fakultetu tehničkih nauka. Zaposlen je kao asistent na Katedri za arhitekturu i urbanizam. Profesionalno iskustvo sticao je u biroima u Novom Sadu i Abu Dabiju (UAE). Student je doktorskih studija iz arhitekture i urbanizma koje privodi kraju. Bavi se teorijskim radom i projektovanjem. Oblasti interesovanja su mu savremeni enterijer i arhitektonsko projektovanje. Kao deo tima autora, učestvovao je u projektovanju većeg broja objekata i prostora koji su prikazani na različitim izložbama međunarodnog i nacionalnog karaktera. Nagrađivan je na više međunarodnih i nacionalnih konkursa iz oblasti arhitekture.


Radomir Kojić

Radomir Kojić, rođen 1983 godine u Beogradu. Integrisane studije je upisao 2002 , na Fakultetu primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, smer unutrašnja arhitektura i dizajn nameštaja. Od 2007 do 2010 godine radi za konsultantcku kuću Obermeyer Engenering Consultants (OEC) sa sedištem u Minhenu u ekspozituri za Bliski Istok sa predstavništvom u Abu Dabiju, na poziciji arhitekta unutrašnje arhitekture. U periodu od 2007-2016 godine, samostalno i u timu, radi na projektima iz oblasti primenjene umetnosti, arhitekture, unutrašnje arhitekture i dizajna na teritoriji Srbije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Omana, Jemena, Nemaćke i Finske. U toku profesionalne karijere učestvuje na brojnim arhitektonskim i umetničkim konkursima , samostalnim i zajedničkim izložbama u Srbiji i inostranstvu, iz oblasti primenjene umetnosti, fotografije, arhitekture, dizajna, prostorne instalacije i video radova, samostalno i kao deo autorskog tima.


Dejan Ecet

Dejan Ecet je rođen je 1975.godine u Novom Sadu. 1996. godine upisuje studije arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde završava diplomske – master studije na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.
Profesionalno iskustvo počinje 2007. godine osnivanjem projektnog biroa „3 Architects“ gde samostalno i u timu učestvuje u izradi brojnih projekata iz oblasti arhitekture od kojih su mnogi realizovani. Učestvuje u nastavi na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, od 2011. godine.Saša Medić

Saša Medić je asistent na Departmanu za arhitekturu i urbanizam na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. 2013. godine je završila osnovne akademske studije a 2014. master akademske studije na modulu Savremene teorije i tehnologije u arhitekturi. Iste godine upisuje doktorske studije arhitekture i počinje da radi na Fakultetu tehničkih nauka. Kao asistent učestvuje u izvođenju nastave na predmetima iz sfere arhitektonskog projektovanja i enterijera, a kao deo tima u okviru Kabineta 505 učestvuje u izradi projekata iz oblasti arhitekture od kojih su neki izloženi na nacionalnim i međunarodnim izložbama.


Jelena Despotović

Jelena Despotović, (1990.) master inž. arh., je asistent na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. 2013. godine diplomirala je na ponovnim studijama arhitekture, a 2014. masterirala na istom fakultetu u okviru master modula Savremene teorije i tehnologije u arhitekturi i urbanizmu, sa tempom "Stan za savremenog čoveka". Od 2015. godine zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka kap istraživač pripravnik, na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pod nazivom "Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije". Od 2017. godine radi u zvanju asistenta na Departmanu za arhitekturu i urbanizam. Tokom master i doktorskih studija, kao član tima, učestvovala na nekoliko arhitektonskih konkursa, nacionalnih i međunarodnih izložbi i naučnih skupova.


Saša Tkačenko

Saša Tkačenko (1979) živi i radi u Beogradu. Od 2008. godine kontinuirano učestvuje na izložbama u zemlji i inostranstvum (odabrane izložbe: Centar Pompidu u Parizu, Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, mumok – Muzej moderne umetnosti u Beču, Muzej savremene umetnosti u Zagrebu, MNAC – Nacionlni muzje savremene umetnosti u Bukureštu, Times Muzej u Guangdžou, Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novm Sadu, ACP – Australijski Centar za fotografiju u Sidneju, Muzej grada Beograda, Künstlerhaus u Bremenu, UnionDocs Centar za dokumentarnu umetnost u Njujorku, Castello di Rivoli – Muzej savremene umetnosti u Torinu). Boravio je na artist-in-residence programima u ISCP Njujorku, T.I.C.A-AirLAb Institutu za savremenu umetnost u Tirani. Njegovi radovi nalaze se u kolekcijama Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i Telenor kolekciji savremene srpske umetnosti.