Izgradnjom centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu kompleks univerzitetskog kampusa u Novom Sadu zaokružuje se kao celina. Skelet objekta izveden je devedesetih godina dvadesetog veka, prema prvobitnom projektu koje je izradilo preduzeće “Plan”. Autorski tim sa Departmana za arhitekturu i urbanizam nasleđuje ovu strukturu i na napuštenom armiranobetonskom skeletu razvija jedno novo programsko i oblikovno rešenje, primereno duhu vremena u kome nastaje i društvenom značaju koji sedište Univerziteta ima. Novoprojektovano rešenje Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu je zasnovano na integraciji sa prirodnim okruženjem, primeni savremenih arhitektonskih tehnologija i fleksibilnosti unutrašnjih prostora.

Autori