KONCEPT

Objekat asistentskog doma planiran je na lokaciji u okviru kampusa Univerziteta u Novom Sadu, uz Bulevar Cara Lazara. Programski, objekat je planiran sa 30 apartmana za privremeni smeštaj naucnih radnika (odatle naziv “apart hotel”), univerzitetskom knjizarom i poslovnim sadržajima u prizemlju. Ukupna površina je oko 1700 m2.
Poslednja, trenutno aktuelna verzija projekta je kompletirana 2015.god.

Autori